กาชาดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบข้าวสาร พร้อมเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศาลเจ้าโรงทอง”


Share: