กาชาด จับมือ พม. และอำเภอโพธิ์ทอง เยี่ยมผู้ยากไร้

กาชาด จับมือ พม. และอำเภอโพธิ์ทอง เยี่ยมผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 13.00 น.

นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง โดยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 16 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ยากไร้ทั้ง 16 ราย ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร แก่ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วย

สำหรับผู้ยากไร้บางราย พม.อ่างทอง เคยให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ และให้การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมสร้างบ้านตามระเบียบของ พม. ซึ่งสำหรับรายอื่นๆ พม.อ่างทอง จะพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต่อไป

ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ เป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ที่ได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ยากไร้ ขอบพระคุณนายอำเภอโพธิ์ทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการประสานส่งต่อข้อมูลผู้ยากไร้ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในวันนี้ ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ ได้อย่างมาก โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: