เอกสารประกอบการประชุม

I เอกสารวาระการประชุม II รายงานการประชุม II รับรองรายงานการประชุม I

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

I เอกสารวาระการประชุม II รายงานการประชุม II รับรองรายงานการประชุม I

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial