การประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนารี ฉ่ำกระมล เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เข้าร่วม #การประชุมแนวทางการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด

****#สรุปสาระสำคัญดังนี้ รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 ข้อเสนอแนะที่สำคัญในการดำเนินงานของประเทศไทย การขับเคลื่อนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 การติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองต่อต้านการค้ามนุษย์ตามเกณฑ์ประเมินรอบ 12 เดือน และการรายงานหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นางภิญญา จำรูญศาสตร์ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Clound Meeting

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq


Share: