การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “พม. STRONG”

การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “พม. STRONG”

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “พม. STRONG” ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลอื่นๆ


Share: