กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ณ วัดแสนสุข อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม


Share: