กิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม”

กิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม”

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดเวทีกิจกรรม “จับเข่าคุย คุ้ยปัญหา เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ผ่านการสะท้อนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. สร้างการรับรู้โดยตรงถึงพื้นที่

ทั้งนี้พม.อ่างทอง ได้ทำบันทึกความร่วมมือการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์เชิงรุก ระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กับ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติ ณ ที่ทำการกำนันตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: