กิจกรรม เดินวิ่งเพื่อการกุศล PhothongRun For Life

กิจกรรม เดินวิ่งเพื่อการกุศล PhothongRun For Life

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 5.30 น. พม.อ่างทอง ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล ” PhothongRun For Life ” เพื่อหารายได้ดำเนินกิจกรรมการกุศลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองโดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: