ขอขอบคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร มอบน้ำดื่ม จำนวน 250 แพ็ค ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในนาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้ประสบปัญหาอุทกภัยที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: