ขอขอบคุณมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

ขอขอบคุณมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองในนาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาและศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ที่ให้การสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจพม. ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: