ขอเชิญเข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพ “ช่างทำผมสตรี”

ขอเชิญเข้าร่วมสอบคุณวุฒิวิชาชีพ “ช่างทำผมสตรี” โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพช่างผม (องค์การมหาชน) และศูนย์ทดสอบสถาบันชลาชล ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาบ้านหน้าพระลาน ปปร.25 สถาบันพระปกเกล้า ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมวัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง 035 611163 และ 035 616156-7


Share: