ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม

ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม


Share: