ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: