คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าการให้บริการประชาชนในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พม.อ่างทอง ได้ร่วมตั้งบูธแนะนำระบบการให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เพื่อแนะนำประชาชน และนำเสนอแก่คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: