คณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง

#คณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง

#ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (กรณีทดลองเลี้ยงดู) จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ๑ ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: