คัดเลือกเด็กดีเด่น

คัดเลือกเด็กดีเด่น

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางนารี ฉ่ำกระมล จนท. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวของเด็กนักเรียนที่ได้เสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ข้อมูลอื่นๆ

…………………………………………………………………………………………………

เว็บไซต์ : https://angthong.m-society.go.th/

Facebook : สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอ่างทอง

Fan Page : เพจ พมจ.อ่างทอง

Line ID : @150sljmq


Share: