งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย

1.การจัดเวที TED Talk “WE THE NEXT GEN : พลังคนรุ่นใหม่ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกระทรวง พม. ที่จะมาส่งต่อพลังความคิด มุมมองในการขยับ ปรับองค์กร เพื่อส่งต่อสู่ ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกท่าน ร่วมกันเดินหน้าองค์กรในการ “สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน”

2.การแสดงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มเป้าหมายอาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย จำนวน 38 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์

4. กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมงานวันลูกประชาบดี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: