งานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5

งานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. พม.อ่างทอง ร่วมเปิดงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2565 แต่งกายผ้าไทยย้อนรำลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อย่างสวยงามตระการตา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: