งาน 20 ปี พม

29 ก.ย. – 3 ต.ค. 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ร่วมงาน 20 ปี “พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง” พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่าง กระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS)” และพิธีรับมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 500 คัน จากมูลนิธิเวชดุสิต

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ของกลุ่มรักษ์สานงานหวาย โดยคุณฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ ร่วมแสดงในกิจกรรม “Soft Power พม.” การแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม อาหารและการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่สนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รู้จักภูมิปัญญาของชาวอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: