จัดทำสมุดพกครอบครัว วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

จัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการนางสาวเบญญา นิยมบุรณะ นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวชาลินี แคดี นักศึกษาฝึกงาน พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และอพม.ในพื้นที่อำเภอสามโก้ ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 13 ครอบครัวเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ต่อไป โดยพม.อ่างทอง วางแผนพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

#พม.อ่างทอง
#ครัวเรือนเปราะบางอ่างทอง
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: