จัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลหนองแม่ไก่ และอพม.ในพื้นที่ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยนำข้อมูลมาจากการสำรวจครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นของโรงเรียนวัดสนธิธรรม เบื้องต้นได้แนะนำ สิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม.พร้อมจะนำข้อมูลพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: