จัดทำสมุดพกครอบครัว

จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวศรัญญา แพรทอง นักพัฒนาสังคม พร้อมนักศึกษาฝึกงาน พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และอพม.ในพื้นที่อำเภอสามโก้ ลงพื้นที่ตำบลมงคลธรรมนิมิต ตำบลราษฎรพัฒนาอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 8 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ต่อไปเบื้องต้นพม.อ่างทอง วางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 3 ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share: