จัดทำสมุดพกครอบครัว

จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา และนายพิเชษฐ์ เกษรบัว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจำลอง และอพม.ประจำหมู่ที่ 5 ตำบลจำลอง ดำเนินการลงพื้นที่ตำบลจำลอง เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 9 ครัวเรือน โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 6 ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: