จัดทำสมุดพกครอบครัว

พมจ.อ่างทอง มอบหมายนางสาว ศรัญญา แพรทอง นักพัฒนาสังคม และนายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวครอบครัวข้ามรุ่นพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 15 ครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านดอนตาวง ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. พร้อมจะนำข้อมูล เข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 15 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม. ต่อไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและค่าครองชีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: