จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา นางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนายยุทธนา เกตุหอม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวข้ามรุ่น จำนวน ๑๑ ครัวเรือน ณ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๘ ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: