จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคม นางนารี ฉ่ำกระมล จนท.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่อำเภอป่าโมก เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น พ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยว โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง จำนวน ๑๘ ราย กรณีผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน ๗ ราย รวมทั้งสิ้น ๒๕ ราย นำข้อมูลพิจารณาให้การช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจของกระทรวง พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: