จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมอพม. ลงพื้นที่ตําบลราษฎร์พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 15 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่อไป เบื้องต้นพม.อ่างทองวางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ จำนวน 6 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: