จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน ๑๐ ครอบครัว เพื่อวางแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: