ชี้แจงบทบาทภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชี้แจงบทบาทภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ จัดประชุมชี้แจงบทบาทภารกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ตําบลหัวไผ่ อําเภอเมืองอ่างทอง และตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจพม. และพัฒนา อสม. ให้ขึ้นมาเป็น อพม. ข้อมูลอื่นๆ


Share: