ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับ โดยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ได้พาคนพิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอ่างทอง เพื่อออกใบประเมินสภาพความพิการ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิต่างๆที่ควรได้รับตามกฎหมาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: