ช่วยเหลือครอบครัวป่วยโควิด-19 ทั้งครอบครัว จึงต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน โดยภายในครอบครัวมีพ่อ แม่ และบุตร อายุ 4 ขวบ จึงไม่สามารถออกไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคของได้


Share: