ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง

ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง

พม.อ่างทอง ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพานิช และอำเภอป่าโมก ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง และโรคไตระยะสุดท้าย

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น.

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพานิช โดยพระครูอุดมประชาสรรค์ เจ้าคณะอำเภอป่าโมก เจ้าอาวาสวัดพานิช พร้อมด้วย อำเภอป่าโมก ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเอกราช และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอกราช

ช่วยเหลือครอบครัว นางสาวเอ (นามสมมุติ) ต้องดูแลมารดาป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง และโรคไตระยะสุดท้าย ต้องนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และต้องดูแลบิดาพิการตาบอด หูหนวก ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในพื้นที่ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับการประสานจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

เบื้องต้นพระครูอุดมประชาสรรค์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000 บาท พร้อมมอบเงิน จำนวน 500 บาท แก่นางสาวเอ เพื่อใช้ซื้อของที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเอกราช มอบที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ชุด อำเภอป่าโมก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแผ่นรองซับผู้ใหญ่ และพม.อ่างทอง มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายสำรวย ฉิมฉวี และประสานโรงพยาบาลป่าโมกให้ช่วยออกใบประเมินสภาพความพิการของบิดา โดยเมื่อโรงพยาบาลออกใบรับรองแล้ว พม.อ่างทอง จะช่วยออกบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการ และครอบครัวได้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย พร้อมประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเอกราช ให้เข้ามาดูแลอาการของมารดาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณพระครูอุดมประชาสรรค์ฯ และนายอำเภอป่าโมก ที่ได้เห็นความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงตามลำพัง สนับสนุนเงินและสิ่งของที่จำเป็น ทำให้กลุ่มเปราะบางได้มีกำลังใจในการดูแลครอบครัว และการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ พม.อ่างทอง จะวางแผนให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ด้วย โดยพม.อ่างทอง มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: