ช่วยเหลือครอบครัวเด็กประสบอุทกภัย

พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัยที่ขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 1 ครอบครัว โดยมอบนมสำหรับเด็ก พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมมูลค่า 4,000 บาท และมอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในภาวะวิกฤต จำนวน 1,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทรฯ

ทั้งนี้ พระครูสุทธิกิจจาทรฯ ได้เมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในละแวกเดียวกัน จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมเงินแก่เด็กในครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: