ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงป่วยด้วยโรค SLE แพ้ภูมิตนเอง และกำลังหางานทำ


Share: