ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นครอบครัวของผู้ที่ต้องเข้ารักษาตัว เนื่องจากป่วยด้วยโรค Covid-19


Share: