ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พม.อ่างทอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นผู้สูงอายุป่วยโรคพาร์กินสัน และมีแนวโน้มจะพิการ นำตัวไปพบแพทย์ เพื่อลงความเห็นว่ามีความพิการ และออกเอกสารรับรองความพิการโดยเมื่อได้รับเอกสารรับรองความพิการแล้ว ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทองจะดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


Share: