ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอดและป่วยจิตเวช

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอดและป่วยจิตเวช

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ สาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อปท. และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นหญิงสูงอายุต้อง เป็นแม่ของคนพิการตาบอด และป่วยจิตเวช ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งคนเป็นแม่ต้องออกไปประกอบอาชีพ และต้องทิ้งลูกไว้ที่บ้านเพียงคนเดียว

เบื้องต้นได้บูรณาการให้การช่วยเหลือดังนี้

1) พระสุวรรณวชิราทรฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร 20 กิโลกรัม และน้ำดื่ม 5 แพ็ค

2) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 1,000 บาท

3) นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จะดำเนินการประสานพูดคุยเรื่องหนี้สินของสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเศษชัยชาญ ว่าจะสามารถชะลอหรือพักชำระหนี้ชั่วคราวได้หรือไม่

4) สำนักงานพัฒนาสังคมฯ วางแผนให้การช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ บริเวณห้องนอน ห้องน้ำ และระบบไฟฟ้า พร้อมเสนอชื่อเข้าพิจารณาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการ

4) เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จะดำเนินการดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องระบบไฟฟ้า ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณการปรับสภาพบ้านคนพิการ

5) โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ และ อสม. จะดูแลเรื่องสุขภาพของคนพิการ ซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง และมีโรคประจำตัวหลายโรค

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: