ช่วยเหลือและเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ


Share: