ตรวจข้อเท็จจริง และเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวเด็กกำพร้ามีความขยัน


Share: