ตรวจสอบการให้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แทนการจ้างงานคนพิการ (ฝึกงานหลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับกลาง ๖๐๐ ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร และนายสมพงษ์ อ้นสุข พนักงานขับรถยนต์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบการให้สิทธิตามมาตรา ๓๕ แทนการจ้างงานคนพิการ (ฝึกงานหลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระดับกลาง ๖๐๐ ชั่วโมง โดยได้รับสิทธิจาก บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จำนวน ๕0 ราย ณ ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอำเภอแสวงหา ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: