ตรวจสอบการให้สิทธิ มาตรา ๓๕ แทนการจ้างงานคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบการให้สิทธิ มาตรา ๓๕ แทนการจ้างงานคนพิการ จำนวน ๒ ราย ณ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาอ่างทอง และสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: