ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ ซ้ำซ้อน

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร และนายสมพงษ์ อันสุข พนักงานขับรถยนต์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ ซ้ำซ้อน จำนวน ๔ ราย ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการบันทึกถ้อยคำยืนยันการใช้สิทธิมาตรา ๓๕ ของคนพิการ เพื่อส่งต่อและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: