ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี อพม.ตำบลรำมะสัก ขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นหญิงสูงอายุต้องดูแลหลานในวัยเรียน 2 คน และสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง


Share: