ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาให้มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ


Share: