ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 02.15 น. ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และส่วนราชการ ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,700 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

ดังนี้

1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดให้ความช่วยเหลือ

– สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท และเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุดครอบครัวอาเซียน (ASEAN Family Kits) จำนวน 1 ชุด

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5,000 บาท

3. เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค

4. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

5. ปลัดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท

6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท

7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท

8. จิตอาสาพระราชทาน 904 พื้นฐาน รุ่น 2/65 มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำและค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต (เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน) เป็นเงิน 79,200 บาท

10. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ มอบเงิน จำนวน 2,500 บาท

12. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอโพธิ์ทอง มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: