ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565

ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 ณ บริษัท เล้งเฮงอกรีฟูดส์ จำกัดตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง มีการจ้างงานคนทั้งสิ้น จำนวน 3 ราย โดยได้แนะนำสิทธิสวัสดิการของคนพิการที่จะได้รับในการจ้างงานคนพิการ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานรวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของคนพิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองได้มอบข้าวสารให้คนพิการรายๆละ 10 กิโลกรัม โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารจาก มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: