ติดตามการดูแลเด็กจากครอบครัว และลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กับนายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ลงพื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก ร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.โรงช้าง เพื่อติดตามการดูแลเด็กจากครอบครัว และลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กวัดสระแก้ว จิตเมตตาอารี ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหา กรณีเด็กมีปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางการช่วยเหลือเด็กให้เหมาะสมต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: