ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายพิเชษฐ์ เกษรบัว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ ๖ ปี และครอบครัวคนพิการในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน ๙ ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: