ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ผู้นำท้องที่ และ อพม. ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี ในพื้นที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 1 ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: