ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุพิการตาบอดที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพลัง “บวร”


Share: